GmGestions | Empresa de tractament d'aigua a Barcelona
Telèfon

+34 625 333 123

C/ Pla De L’Estany, 47

08192 Sant Quirze del Vallès

C/ Pla De L’Estany, 47

08192 Sant Quirze del Vallès

Consumibles

Consumibles

Gamma de Productes

Disseny i instal·lació de plantes depuradores. Comercialització de productes per al seu tractament. SERVEI GLOBAL.

Coagulants

✓ Tecnologia basada en polímers de tipus orgànic.
✓ Obtenció de clarificacions en tota mena d’aigües.

Floculants

✓ Adequats per a tots els processos i tipus d’aigües.
✓ També per al tractament de deshidratació de fangs en totes les seves variants.

Antiescumejants i Desairejants

✓ Versatilitat de formulacions per a totes les aplicacions i exigències.
✓ Fórmules dissenyades per protegir les instal·lacions.

Polímer Especial per a la Deshidratació de Fangs

✓ Producte específicament dissenyat per a l’optimització de la deshidratació de fangs.
✓ Productivitat més alta i cost de tractament més baix.

Polifuncionals

✓ Productes tot en un.
✓ Simplifiquen el tractament fisicoquímic i proporcionen un rendiment molt alt amb una instal·lació mínima.
✓ Idonis per a cabals baixos i treball a la discontínua.

Auxiliars

✓ Bacteris i enzims per a plantes biològiques.
✓ Precipitadors de metalls, inhibidors d’olor i desodorants.
✓ Antiincrustants.
✓ Sacs filtrants i teles filtrants per a filtre de premsa.

Pretractament

✓ Desbast fisicoquímic.

Separadors de greixos.

Separadors d’hidrocarburs.

Tractament Primari i Secundari

✓ Dipòsits d’homogeneïtzació, coagulació, floculació i emmagatzematge.

✓ Decantadors lamel·lars i troncocònics.

Reactors biològics.

✓ Depuradores de filtre biològic compacte.

✓ Depuradores compactes a mida.

✓ Depuradores SBR en polièster.

✓ Depuradores d’oxidació amb desnitrificació i decantador.

✓ Filtre de premsa i centrífugues.

Tractament Terciari

✓ Processos de filtració i desinfecció de l’aigua per destinar-la a la reutilització.

Auxiliars

✓ Preparadors d’electròlit automàtics, registres per a mostres, bombes dosificadores i de bombament.

✓ Porta-Big-Bags.

✓ Sistemes de mescla d’additius en línia.