GmGestions | Empresa de tractament d'aigua a Barcelona
Telèfon

+34 625 333 123

C/ Pla De L’Estany, 47

08192 Sant Quirze del Vallès

C/ Pla De L’Estany, 47

08192 Sant Quirze del Vallès

Fotocatalític

GMGESTIONS

Fotohigienització amb TiO² + Ag

Fotohigienització d’espais

La fotohigienització consisteix no tan sols a netejar, sinó que a més a més desinfecta i protegeix alhora, no únicament d’una manera instantània, sinó també duradora en tots els espais i objectes que estan en permanent contacte amb les persones i que són grans focus de bacteris, gèrmens i elements nocius per a la salut. I tot això, d’una manera totalment innòcua.

Llegir més
Net no és el mateix que desinfectat. Una superfície aparentment neta pot contenir gran quantitat de bacteris, gèrmens i elements nocius per a la salut. Duem a terme la fotohigienització amb productes formulats fotocatalítics que ens permeten higienitzar espais particulars i públics les 24 hores del dia, dia rere dia, de forma duradora en condicions normals d’ús. Fórmules a mida que s’adapten a totes les necessitats dels nostres clients i que eliminen el 99,9% de virus, al·lèrgens, bacteris, floridura, olors i compostos orgànics volàtils. Per a cases particulars, llocs de treball, hospitals, gimnasos, hotels, restaurants, escoles, vehicles, transport públic...

Protecció Antibacteris i Autoneteja

Podem desinfectar i protegir qualsevol espai, i per això hem formulat productes a mida que cobreixen un ampli espectre d’objectes i composicions: components orgànics, inorgànics, vidres i tèxtil. Permeten eliminar i protegir de bacteris, virus i microbis el 99,9% dels espais gràcies a la descomposició de qualsevol matèria orgànica present.

Llegir més
Per tant, a part d’eliminar, es protegeix d’una manera prolongada contra tot element nociu en qualsevol superfície. A més, a causa de la descomposició efectuada i l’efecte hidròfil del fotocatalític, les superfícies tractades esdevenen autonetejadores: l’efecte hidròfil hi impedeix l’adherència de pols i partícules i es pot eliminar només amb aigua. En vidres fins i tot evita l’efecte gota per la pluja. Ajudem a reduir el contagi de malalties epidèmiques en llocs privats i públics com ara escoles, escoles bressols, geriàtrics, ajuntaments, hotels, restaurants, comerços, despatxos, supermercats, etc. Tot, d’una manera completa, innòcua i sense efectes secundaris ni residus.

Fotohigienització de Tèxtils

La fotohigienització fa que tots aquests tèxtils i, per tant, els espais on els trobem estiguin protegits durant llarg temps contra tots aquests elements nocius per a la nostra salut: sales de cinema, teatres, botigues de roba, escoles, escoles bressol, geriàtrics, ajuntaments, hotels, restaurants, comerços, despatxos, etc.

Llegir més
Tots els tèxtils, encara que aparentment es vegin nets, acumulen un excés d’àcars, bacteris i virus. No tan sols la roba que ens posem, sinó també tot el tèxtil que ens envolta als nostres espais de feina, oci i particulars: butaques, cadires, cortines, moquetes, catifes, tapisseries, sofàs, coixins, roba de llit, matalassos, vehicles, etc.

Eficàcia Testada. Test d’Higiene

Per avaluar l’eficàcia del tractament comptem amb la tecnologia del luminòmetre, que permet llegir el grau d’higienització de les superfícies tractades. La seva unitat és la URL (unitat relativa de llum), que permet comparar el grau de neteja entre una superfície tractada i una altra que no ho està.

Llegir més
Comptem amb diferents estudis i certificats que corroboren l’eficàcia en l’eliminació de bacteris, virus i fongs (Staphylococcus aureus i Escherichia coli). Laboratoris Gaiker i Aitex.
GMGESTIONS

Productes

Fotohigienització Orgàniques

Fotohigienitzador Heds®Clean 6515 per a superfícies orgàniques, tots aquells compostos que tenen com a base de la seva composició el carboni. Aquest producte actua sobre tots els materials orgànics que utilitzem, gràcies als seus enllaços covalents.

Llegir més
Són compostos que trobem amb normalitat en el nostre dia a dia a casa, la feina i l’oci. Alguns exemples de productes orgànics són petroli i els seus derivats, vinil, plàstics, fusta, suro, carbó, diamants, ferro, paper, pintura lacada o plàstica... L’aplicació d’aquest compost específic garanteix que les superfícies orgàniques tractades estaran higienitzades, lliures al 99,9% de bacteris i fongs durant llarg temps en condicions normals d’ús i neteja.

Fotohigienització Inorgàniques

Fotohigienitzador Heds®Clean 8333 per a superfícies inorgàniques. Són tots aquells compostos formats per dos o més elements químics i que no tenen enllaços entre el carboni i l’hidrogen o que no tenen carboni.

Llegir més
Són compostos que trobem amb normalitat en el nostre dia a dia a casa, la feina i l’oci. Alguns exemples de productes inorgànics són metall, acer, moquetes, pintures, terres ceràmics, terratzos, marbre, pedra, ciment, parets pintades, vidre... L’aplicació d’aquest compost específic garanteix que les superfícies inorgàniques tractades estaran higienitzades, lliures al 99,9% de bacteris i fongs durant llarg temps en condicions normals d’ús i neteja.

Fotohigienització Vidre o Cristall

Fotohigienitzador Heds®Clean 8355 per a superfícies de vidre o cristall (inorgàniques). Aquest producte específic ha estat formulat per solucionar els problemes en vidres i cristalls, tant per dins com per fora, sense alterar la visibilitat de, per exemple, una finestra.

Llegir més
És resistent a la intempèrie i es pot netejar amb normalitat sense que en resulti afectat el rendiment. Actua com a eliminador de la brutícia i evita la formació de marques de gotes per la pluja i la calç. L’aplicació d’aquest compost específic garanteix que les superfícies tractades estaran higienitzades, lliures al 99,9% de bacteris i fongs durant llarg temps en condicions normals d’ús i neteja.

Fotohigienització Tèxtils

Foto Higienizador Heds®Clean 7755 y 7758 para compuestos textiles. Este producto especifico ha sido formulado para solucionar los problemas de los soportes textiles.

Esta solución aporta seguridad al comercio dedicado a vender estos…

Llegir més
... suports i a la indústria manufacturera per assegurar la higienització dels seus productes i garantir la seguretat dels empleats en la manipulació. L’aplicació no altera colors ni tactes, i evita els retards en les importacions per quarantena. Dues fórmules en funció de la resistència a la rentada: base acetat de polivinil per a només una única rentada, 7755, i fórmula plus fins a 10 rentades, 7758. L’aplicació d’aquest compost específic garanteix que les superfícies tractades estaran higienitzades, lliures al 99,9% de bacteris i fongs durant llarg temps en condicions normals d’ús i neteja.

LES MÀQUINES AIR PROFESIONAL i TiO² FOTOCATALÍTIC + Ag (Heds®Clean)

S’utilitza una revolucionària tecnologia desinfectant i purificadora de l’aire: la fotocatàlisi total activa. L’aplicació prèvia de Heds®Clean (TiO² fotocatalític + Ag) amb les màquines AIR PROFESIONAL o WATER JET (de tecnologia japonesa), permet que els espais físics estiguin totalment desinfectats i protegits per enllaç químic de manera permanent i duradora.

L’aplicació prèvia de Heds®Clean (TiO² fotocatalític + Ag) amb les màquines AIR PROFESIONAL o WATER JET (de tecnologia japonesa) permet que els espais físics estiguin totalment desinfectats i protegits per enllaç químic de manera permanent i duradora. Després, la utilització d’aquesta tecnologia imita el comportament de la naturalesa, gràcies a la utilització d’una llum emissora UVC reflectida en alta intensitat per una estructura de panell d’abella catalitzadora d’òxid de titani (TiO²). El flux d’aire genera una reacció fotoquímica que uneix una molècula addicional d’oxigen a l’hidrogen preexistent i a la humitat present, i es genera H2O2 (peròxid d’hidrogen) d’alta eficiència desinfectant i radicals hidroxils.

El peròxid d’hidrogen, normalment anomenat aigua oxigenada, generat per la reacció fotocatalítica en quantitats mínimes (que no excedeixen de 0,02 ppm) té una eficiència molt alta en la destrucció dels contaminants de l’aire i del biofilm de les superfícies, i neutralitza virus, bacteris, al·lèrgens, floridura, olors, COV… en un 99,9%. Tractament complementari al permanent amb Heds®Clean. Desinfecció i prevenció total als espais tractats.

El seu ús no requereix senyalització de perillositat i compleix el reglament REACH (registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques).

Beneficis del tractament i aplicació de l’AIR PROFESIONAL:

  • Desinfecció contínua 24/7 de tots els materials tractats gràcies al Heds®Clean.
  • Desinfecció contínua 24/7 amb la utilització de l’AIR PROFESIONAL.
  • Eliminació de virus, bacteris, gèrmens… causants de malalties i al·lèrgies.
  • Eliminació d’olors i contaminants (COV, gasos, pol·lució…).
  • Reducció de macropartícules nocives presents a l’aire, fins i tot partícules fines que no es tracten amb filtres comuns.
  • Reducció de grups de pols.
  • Tractament actiu desinfectant de les superfícies.